Beth yw Môn Larder?

Hwb bwyd a diod lleol yw Môn Larder. Mae'n dwyn ynghyd gynhyrchwyr a phroseswyr yn y rhanbarth fel eu bod mewn gwell sefyllfa i ymateb i gyfleoedd sy'n codi o ddatblygiadau mawr o ran seilwaith a gofynion caffael cyhoeddus yng ngogledd Cymru.

Mae'r hwb yn rhoi pwyslais ar gefnogi a chryfhau cydlyniant o fewn y gadwyn gyflenwi, a hyrwyddo bwyd a diod a gynhyrchir yn y rhanbarth mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddeniadol ar gyfer contractau cyflenwi graddfa fawr.

Bydd yr Hwb hefyd yn edrych ar yr anghenion o ran sgiliau yn y gadwyn gyflenwi ac yn edrych ar fuddsoddi mewn system TG addas er mwyn sicrhau cydlyniant wrth gyflenwi.

Y Tîm

Martin Jardine (Cadeirydd y Grŵp Llywio)

GRŴP LLANDRILLO MENAI

Alison Lea Wilson

UN O GYNHYRCHWYR GORAU MÔN A CHYNRYCHIOLYDD BWRDD Y DIWYDIANT

Jane Davies

RHEOLI A CHYFLAWNI PROSIECT, MENTER MÔN

Jayne Jones

CYWAIN - MENTER A BUSNES / DATBLYGU MASNACH - BWYD A DIOD CYMRU

Greg Parsons

ARWEINYDD CADWYN GYFLENWI

Myrddin Davies

ARWEINYDD CADWYN GYFLENWI

Mari Williams

SWYDDOG GWEINYDDOL, MENTER MÔN

Eifion Jones

CYNGOR SIR YNYS MÔN

Bethan Jones

MENTER A BUSNES

Dafydd Gruffydd

RHEOLWR GYFARWYDDWR MENTER MÔN

Andrew Martin

Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru

Close Menu